• نانو کاهگل مصنوعی مدرن (کاهرنگ)

    نانو کاهگل مصنوعی مدرن ...

    نانو کاهگل مصنوعی مدرن (کاهرنگ) جایگزین عالی برای سیمگل و کاه‌گل سنتی است. پس از خشک شدن ظاهری کاملا شبیه کاهگل طبیعی دارد اما با مزایای مواد پلیمری که از بهترین مواد اولیه وارداتی و دوستدار محیط زیست تهیه می‌شود.

    تماس بگیرید

منوی فروشگاه