• کفپوش ضد الکتریسیته ساکن

    کفپوش آنتی استاتیک

    کفپوش آنتی‌استاتیک یک نوع کفپوش است که برای کنترل الکتریسیته ساکن و جلوگیری از تجمع بارهای الکتریکی بر روی سطح کف استفاده می‌شود. این کفپوش جهت حفاظت از تجهیزات الکترونیکی حساس و جلوگیری از آسیب به آن‌ها به کار می‌رود، به خصوص در محیط‌هایی که الکتریسیته ساکن ممکن است مشکل ساز شود. ویژگی‌های اصلی آن شامل مقاومت در برابر الکتریسیته ساکن، مقاومت در برابر سایش، مقاومت شیمیایی، و مناسب بودن برای محیط‌های حساس الکترونیکی می‌باشد.

  • کفپوش ضد الکتریسیته ساکن

    کفپوش ضد الکتریسیته ساکن

    کفپوش آنتی استاتیک بر پایه رزین اپوکسی، قابلیت هدایت الکتریکی و انتقال جریان الکتریسیته ساکن را دارد و به همین دلیل به روکش ضدجرقه نیز معروف است. الکتریسیته ساکن ایجادشده در اثر تردد، سایش یا مالش در صنایع مختلف ممکن است موجب جرقه و خسارت شود، لذا استفاده از روکش آنتی استاتیک الزامیست. کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کلیه خواص کفپوش اپوکسی را به علاوه هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن دارا است. بیشترین کاربرد کفپوش اپوکسی ضد الکتریسیته ساکن در اتاق عمل بیمارستان‌ها است چرا که علاوه بر خاصیت آنتی استاتیک، آنتی باکتری و بهداشتی است.

منو