• فوق‌روان‌کننده بتن

    فوق روان کننده بتن

    فوق‌روان‌کننده‌های بتن (یا افزودنی‌های فوق‌روان) موادی هستند که به بتن اضافه می‌شوند تا خصوصیات آن را تغییر دهند. این مواد می‌توانند جریان‌پذیری، زمان سخت شدن بتن، مقاومت، مقاومت در برابر آب، مقاومت در برابر شکست و یا خواص دیگر بتن را بهبود بخشند.

منو