• الیاف بتن

    الیاف بتن

    با اضافه کردن الیاف به بتن، ویژگی‌هایی مانند استحکام، مقاومت در برابر ترک‌خوردگی، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر ضربه، افزایش مقاومت برشی و کاهش انقباض کنترل می‌شود. الیاف بتن همچنین می‌توانند عملکرد ضد شکستن و جذب انرژی بتن را افزایش دهند و به عنوان عناصر تقویت کننده در سازه های بتنی استفاده شوند.

منو