چسب، هر ماده غیر فلزی است که بر روی سطح یک یا دو جسم جدا از هم اعمال می‌شود و سبب ایجاد پیوند بین آن دو و جلوگیری از جداشدنشان می‌شود. از چسب برای چسباندن قطعات چوبی یا کاغذی و فلزی استفاده می‌شود. ولی کاربرد آن گسترش یافته به طوری که امروزه در صنایع مونتاژ و حتی در برخی از قسمت‌های هواپیما از چسب‌های مخصوص استفاده می‌شود. برای هر ماده‌ای با توجه به جنس و ساختار و نوع استفاده باید چسب مناسبی انتخاب کرد.

  • چسب بتن آب‌بندی

    چسب بتن آب‌بندی برای آب بندی مخازن، چاله آسانسور، استخر و همچنین در کف‌سازی برای جلوگیری از ساییدگی و افزایش مقاومت بتن و ملات استفاده می‌شود. همچنین در صورت مخلوط شدن با ملات پایه سیمانی و بتن سبب افزایش چسبندگی، افزایش مقاومت سایشی و خمشی ملات خواهد شد.

    تماس بگیرید

    چسب بتن آب‌بندی

    تماس بگیرید

منوی فروشگاه