ضدآب‌سازی مصالح ساختمانی، مصالح را در مقابل آب نفوذ ناپذیر می‌کند. فن آوری‌ها و پیشرفت‌های زیادی در تولید محصولات ضدآب‌سازی به ویژه در استفاده از شیمی پلیمری پایه صورت گرفته و در چند سال اخیر استفاده از فناوری نانو در تولید پوشش‌های ضدآب‌کننده ساختمانی، انقلابی در این صنعت در جهان ایجاد کرده است. وجود رسوخ در مصالح ساختمانی همانند بتن مسلح، ملات، آستر سیمانی، بلوکه‌های سیمانی ساختمان، ورقه‌های سیمانی، لوله‌های سیمانی و…، نشت آب بعلت خلل و فرج داخلی و ترک‌های ریز همواره مسئله‌ای شناخته شده‌است.

منوی فروشگاه