از رنگ برای محافظت از خوردگی، نگهداری، دکوراسیون یا جهت اضافه کردن هرگونه قابلیت روی یک سطح که توسط رنگدانه پوشانده شده، استفاده می‌شود. مانند پوشاندن سطح فلزات برای کند کردن روند خوردگی، یا رنگ کردن خانه جهت محافظت از آن در برابر شرایط جوی. رنگ را برای هر جسمی می‌توان استفاده کرد، برای مثال در هنر، پوشش‌های صنعتی، علایم جاده‌ای یا در لنگرگاه‌ها جهت جلوگیری از خوردگی توسط آب. از رنگ، همراه با مخلوط کردن لعاب، برای پوشش‌های پیشرفته و صیقلی‌سازی سطوح سرامیک، چینی و … نیز می‌توان استفاده کرد.

منوی فروشگاه