افزودنی‌ها

ماده افزودنی، ماده‌ای است به شکل پودر یا مایع که به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاح خواص آن، قبل از اختلاط یا در حین اختلاط افزوده می‌شود. مواد افزودنی به دو گروه افزودنی‌های شیمیایی و افزودنی‌های معدنی تقسیم می‌شود.

  • تراز کننده سیمان

    تراز کننده سیمان

    تراز کننده سیمان، با قابلیت پرکنندگی، روندگی زیاد و فاقد انقباض، از پیوستگی و چسبندگی قابل توجهی به سطوح برخوردار بوده و پس از سخت شدن، نیروی فشاری زیادی را تحمل می‌کند و برای تسطیح مقاطع ناهموار کاربرد دارد.

منو