ماده افزودنی، ماده‌ای است به شکل پودر یا مایع که به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاح خواص آن، قبل از اختلاط یا در حین اختلاط افزوده می‌شود. مواد افزودنی به دو گروه افزودنی‌های شیمیایی و افزودنی‌های معدنی تقسیم می‌شود.

منوی فروشگاه