جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

واتراستاپ بنتونیتی

واتراستاپ بنتونیتی

واتراستاپ بنتونیتیبه منظور جلوگيری از نفوذ آب و رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع بتن ريزی با خاصيت ارتج..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)