عایق های رطوبتی

  
روش سنتی عایقکاری رطوبت)  نم بند ی( در ایران به علت عدم کارایی کافی همواره با مشکلات زیادی همراه بوده است . بنابراین باید نسبت به رفع این مشکلات اقدامهای جدی صورت گیرد. عمر مفید عایق رطوبتی قیر و گونی به طور متوسط کمتر از ١٠ سال بوده و ترمیم متناوب آن با مشکلات اجرایی زیاد و هزینه های قابل توجه و مزاحمت برای ساکنان ساختمان ها در فصول سرد همراه است. به جاست حتی با انتخاب روش های پر خرج کیفیت مصالح و اجرای عایقبندی را به نحوی ارتقا داد؛ که عمر مفید پوشش بام به بیش از ٢٠ سال برسد.
کیفیت و داوم عایق های رطوبتی به سه عامل بستگی دارد:
١. طراحی ٢. مصالح ٣. نحوه اجرا
در این مقاله انواع عایق های رطوبتی موجود در ایران از نظر معایب و محاسن بررسی و مقایسه و در آخر جمع بندی می شوند ) و در ضمن جهت اصلاح معایب و بالا بردن کیفیت و دوام عایق روشی جدید ارایه میشود( کلمات کلیدی: عایق رطوبتی، کیفیت و دوام ، نم بندی
١. مقدمه
بشر نخستین هنگام تابش آفتاب مشاهده کرد اگر زیر درختان و یا در پناه صخره های بزرگ برود از آفتاب و گرمایش در امان است و همینطور مشاهده کرد که در هنگام بارندگی برف یا باران اگر زیر درختان پهن برگ و یا در غارها پناه بگیرد خیس نمی شود. و یا کمتر خیس می شود. پس دریافت که مهمترین عضو یک پناهگاه سقف آن است و بعدها برای ساخت خانه های خود بر خلاف امروز نخست ا ز سقف خانه شروع کرد. انسان های ساکن کوهها برای ساخت خانه های خود مشکل چندانی نداشتند زیرا به راحتی می توانستند غارهایی را پیدا کنند
که هم دیواره محکم و سقف محکمی دارند . و در ضمن نیاز به عایق بندی سقف ها نیز نبود . اما انسان های ساکن دشت ها بنا به گفته کارش ناسان باستان شناسی خانه های خود را با چوب و به صورت بیضوی ومقاطع مثلثی می ساختند اما در فصل بارندگی از شکاف بین این چوب ها آب به داخل خانه نفوذ می کرد . وباعث خاموش شدن آتش و خیس شدن محوطه خانه می شد. این انسانها پوست حیوانات شکار شده و یا اهلی خود را روی همین چوب ها خشک می کردند تا اینکه متوجه شدند چرمی که روی چوب ها برای خشک کردن پهن می کنند مانع نفوذ آب باران به داخل خانه می شود و این خود گام مهمی برای عایق کاری سقف خانه ها بو د . و نخستین بار از قیر و آسفالت طبیعی در عایق کاری کانال های آب در تخت جمشید اس تفاده شده است. حال که متوجه چگونگی پیدایش عایق شدیم به بررسی عایق های موجود در ایران می پردازیم:
٢- کاهگل
در ایران از دیرباز در مناطق پر بارش، بام شیب دار و در مناطق کم بارش ، بام افقی می ساختند . بام افقی با کاهگل آب بندی می شده است به این ترتیب که خاک رس و کاه و آب را خوب مخلوط کرده و با پاورز می دادند سپس بر روی بام به صورت یک لایه پخش می کردند. کاه از ترک خوردن پوشش جلوگیری می کند . به کاهگل بام کمی نمک خوراکی اضافه می کردند به این دلیل که گل خمیری شده در زمستان تا چند درجه زیر صفر یخ نزند . تا از نشت کردن آب برف و باران بهتر جلوگری شود. هر ساله قدری نرمه کاه بر روی لایه کاهگل نمناک شده ریخته و غلتک می زدند، این روش هنوز در روستاهای ایران رایج است . در مناطق پر بارش، بام شیب دار را روی خرپای می ساختند . نخست خرپا را سوار می کردند لنگه خرپاها را با شاخه درخت یانی درشت یا تخته به هم متصل می کردند روی آن را با شاخه های درخت یا نی تازه که برگ داشتند و یا حصیر می پوشاندند . و روی آنرا با کاهگل
روکش می کردند.
معایب
الف( زیاد شدن بار مرده سقف
ب( آلودگی معابر عمومی و جلوگیری از عبور و مرور
٣- قیر گونی
رایج ترین نوع عایق های رطوبتی در ایران قیر و گونی است که سال هاست در صنعت ساختمان کشور مصرف عمومی دارد . از قیر و گونی در عایق کاری بام، پی، سرویس ها و آشپزخانه استفاده می شود. ویژگی های مصالح مورد استفاده باید مطابق ویژگی های مندرج در آیین نامه استاندارد شماره ٢٩۵٢ ایران به شرح زیر می باشد:
الف- گونی
باید دارای بافت یکنواخت و کام ً لا تمیز و عاری از آلودگی و چروک باشد.
باید تاب کافی و نم آن کم بوده و هر متر مربع آن حداقل ٣١٠ گرم و وزن داشته باشد.
ب- قیر
قیر باید طبق روش صحیح از منابع نفتی تهیه گردد . قیر باید کام ً لا هم جنس و بدون آب باشد . غلظت قیر در حین آغشته کردن الیاف بافته شده و سطح بتنی باید تا حد امکان کم باشد . تا بتواند الیاف گونی را خیس و به یک نسبت در تمام سطح نفوذ کند. درجه نرمی قیرهای مورد استفاده دست کم باید ١٠ درجه سانتیگراد از حداکثر دمای محل بیشتر باشد.
معایب روش سنتی قیر و گونی
الف- چون تیر دارای وزن مولکولی زیاد است به راحتی نمی تواند به فضاهای خالی الیاف گونی نفوذ کند در حالی که آب دو قطبی قویی بوده و قطر مولکولی کم داشته به راحتی می تواند به درون فضاهای خالی گونی نفوذ کند . و باعث پوسیدگی آن شود.
ب- تاب کششی قیر و گونی کم است.
ج- عمر گونی معمو ً لا ۵ سال بوده و بعد از مدتی می پوسد.
د- امکان پیدایش فضاهای خالی و باقی ماندن نم و هوا در داخل این فضاها وجود دارد که باعث طبله شدن می گردد و با رشد طبله ها و سپس ترکیدن آنها، امکان نشت آب فراهم میگردد.
ه – در روش سنتی، دمای قیر و کیفیت مصالح تحت کنترل قرار نمی گیرد . ( دمای زیاد، باعث پریدن گازهای فرار قیر و در نتیجه از بین رفتن خواص قیر می شود).
و- اجرای قیر و گونی در لبه های جان پناه مشکل است و معمو ً لا شکست های زودرس را به دنبال دارد.
ز- گونی معمو ً لا به صورت عدل وارد می شود و دارای تا خوردگی است. که در عایقکاری ایجاد اشکال میکند.
ک- در شیب های بیش از ۵ درصد و در بام های گنبدی و پوسته ای نمی توان از عایق قیر و گونی استفاده کرد. زیرا قیر زیر آفتاب و هوا گرم ، نرم وروان می شود.
گ- ضخامت لایه قر و گونی تحت کنترل نیست.
۴- پوشش های قیر اصلاح شده با استفاده از مسلح کننده پشم شیشه )تیشو(   و پلی استر
این پوشش ها بسیار جدیدند، لایه های پش ساخته ای هستند که معمو ً لا از پشم شیشه و پلی استر ساخته شده و هر لایه از هر دو طرف با قیر پوشیده شده است.
این پوشش ها توسط مشعل و یا قیر داغ به بام محکم چسبانده می شوند.
مزایای پوشش قیر اصلاح شده
الف- برای نصب آن به وسایل کمی نیاز است.
ب- سرعت نصب زیاد است
د- مقاومت کششی این عایق از قیر و گونی بیشتر است.
روکش های بازتابنده حرارتی
گاهی اوقات پوشش های قیر اصلاح شده را توسط باز تابنده های حرارتی روکش می کنند. روکش های بازتابنده حرارتی وظایف اصلی زیر را به عهده دارند.
الف- خنک نگه داشتن عایق به خصوص در آب و هوای گرم با فصول گرم طولانی
ب- محافظت قیر در برابر تخریب که با افزایش دما به طور نمایی افزایش می یابد.
ج- کاهش سرعت رشد طبله
محافظت قیر به دو عامل مرتبط باکاهش دما پوشش بستگی دارد:
الف- کاهش فشار داخلی در فضای خالی طبله.
ب- افزایش چسبندگی قیر و پایداری در برابر ترک خوردن در دمای کم.
در داخل محفظه طبله اشباع از بخار با افزایش دما، به طور نمایی فشار زیاد شده و مقاومت قیر چسبن ده کاهش می یابد . بنابراین ، روکش بازتابنده حرارتی از تشکیل طبله ها جلوگیری می کند و دام پوشش را بالا می برند. رنگ عامل اصلی درخنک کردن توسط روکش بازتابنده . حرارتی است . چنانچه دما در زیر آفتاب تابستان ٣٢ درجه سانتی گراد باشد، دمای سطح پوشش بام سیاهرنگ به ٧٧ درجه سانتیگراد می رسد. در مقایسه با آن سطح روید آلومینیومی ۵٨ درجه سانتی گراد و سطح روید سفید از آن نیز کمتر است. رویه های بازتابنده حرارتی انواع مختلف دارد . مانند: سنگدانه های بازتابنده حرارتی شامل تراشه های مرمر سفید وسایر سنگدانه های به رنگ روشن است . سرباره خاکستری رنگ، حرارت سطح را ١٠ درجه سانتیگراد نسبت به پوشش بام سیاهرنگ پایین می آورد.
برای پوشش بام بارویه صاف می توان از ورق آلومینیوم یا رنگهای روشن استفاده کرده و ورق آلومینیوم را می توان به صورت رول پهن کرد و رنگ روشن را با برس زدن یا پاشیدن مصرف کرد.مجتمع صنعتی حکیمیان با توجه به توان بالقوه خود در تولید انواع کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان، رنگهای صنعتی و دکوراتیو ساختمانی، عایق رطوبتی بام (سفید) و عایق رطوبتی استخر (آبی)، محافظ نمای ساختمان و جلا دهنده نما، چسب و گروت، کاهگل مصنوعی (پلیمری)، ورق سنگ انعطاف پذیر و … و از سویی اجرای آنها با قیمت مناسب و کیفیت برتر شروع به فعالیت گسترده در منطقه مرکزی ایران نموده است. شرکت صنعتی حکیمیان که با فلسفه “یک جایگزین واقعی” به صنعت وارد شده است. این شرکت یک دهه سابقه موفق خود را مرهون تجربه و تعهد به ابتکار و کیفیت می‌داند، این عوامل سبب اعتماد مشتری گردیده است. مجتمع صنعتی حکیمیان به صورت مستمر برای تولید محصولات ابتکاری، تکنیکهای مونتاژ، توسعه پلیمرها، محصولات و سیستم های پیوندی تلاش می‌کند تا پاسخگوی تمامی نیازهای متقاضیان خود باشد. هدف کلان این مجموعه تولید محصولات به روز دنیا می‌باشد و در هدف میان مدت خود توسعه و افزایش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازار است و هدف نهایی کسب سهم قابل ملاحظه در بازار کشورهای همجوار می‌باشد.