روش اجرای عایق سفید بام یا عایق پلیمری

  

روش اجرای عایق سفید رنگهای صنعتی حکیمیان روی سطوح ایزوگام

۱- ابتدا هرگونه جرم، خاک و سنگ ریزه و … که مانع چسبندگی کامل باشد ­را از روی سطح زدوده و سطح را می شوییم تا کاملا تمیز گردد.

۲- آب را با فشار روی سطح بام گرفته تا هرگونه ماده و جرم اضافی از روی آن پاک شود.

۳- قسمتهای خراب، کرم خورده یا گود سطح را مانند قسمتهای طبله کرده و جدا شده را بردارید.

۴- پس از خشک شدن پشت بام قسمتهای برش داده یا جدا شده را بوسیله سیمان پلیمری ترمیم نمایید و درمورد ایزوگام توسط مشعل لبه های آنرا به سطح بام مورد نظر بچسبانید.

۵- محل هایی که ایزوگام از آن برداشته شده است را ابتدا با ملاتی از عایق سفید و سیمان پلیمری پر نمایید سپس روی آن الیاف / توری فایبرگلاس قرار داده تا سطح صاف ویکنواخت شود ومنتظر مانده تا کاملا این محل ها خشک شود.

۶- روی کل سطح را با پرایمر مخصوص پوشش دهید .(پرایمر لاتکس بعلت چسبندگی و tackiness بهترین گزینه است)

۷- پس از دو ساعت از اعمال مرحله ۶ عایق سفید را به صورت یک لایه روی کل سطح اجرا کرده وسریعاُ روی کل آن را با الیاف / توری فایبرگلاس مخصوص بپوشانید.

تذکر: دقت شود که الیاف کاملا روی عایق چسبانده شود که این کار به دلیل خاصیت الیاف مانع از ایجاد حباب در سطح می شود.

۸- پس از اجرای مرحله ۷ عایق را با ضخامت مناسب با لیسه و یا غلتک اجرا کنید.

(موارد ذیل درصورت نیاز مشتری اجرا خواهد شد):
۹- درصورت نیاز به ضخامت بیش از ۱میلیمتر روی عایق را سیلیس دانه بندی شده مخصوص بصورت اشباع بپاشید.

۱۰- پس از خشک شدن کامل و جارو کردن سیلی های اضافی نچسبیده بوسیله لیسه یک لایه عایق کشیده تا منافظ ایجاد شده بوسیله دانه های سیلیس پرشود و به نوعی بتونه کاری میکنید.

۱۱- درصورت نیاز یک لایه عایق سفید یا رنگ مناسب دیگری اعمال کنید.

روش اجرای عایق سفید روی سطوح آسفالت

۱- ابتدا خاک و سنگ ریزه هارا از روی سطح جارو نموده و سطح بام را با یک ماده شوینده تمیز کنید.

۲- آب را با فشار روی سطح بام گرفته تا مواد شوینده روی آن پاک شود.

۳- ترک های ایجاد شده در سطح را با ملات عایق سفید و سیمان پلیمری پرنمایید.

۴- قسمت های گود و فرو رفته را در صورت کوچک بودن فقط با عایق سفید وسیمان پلیمری ترمیم نمایید در غیر این صورت با عایق سفید و سیمان پلیمری پر کرده سپس روی آن الیاف قرارداده تا با سطح یکنواخت شود.

۵- منتظر مانده تا اینکه زیر سازی های انجام شده بطور کامل خشک شود.

۶-  حال کل سطح را با پرایمر مخصوص ترجیحا پرایمر لاتکس پوشش دهید.

۷- پس از دو ساعت از گذشت مرحله ۶ عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده وسریعاُ روی کل آن را با الیاف مخصوص بپوشانید.

تذکر: دقت شود که الیاف کاملا روی عایق چسبانده شود که این کار به دلیل خاصیت الیاف مانع از ایجاد حباب در سطح می شود.

۸- پس از اجرای مرحله ۷ عایق را به صورت ضخیم با لیسه و یا غلتک اجرا کنید و مابقی موارد ۹ الی ۱۱ فوق.

تذکر: پیشنهاد میشود در صورت لزوم از دو دست عایق سفید ضخیم استفاده شود.

 روش اجرای عایق سفید روی سطوح فلزی

۱- ابتدا هرگونه مواد اعم از لکه چربی و یا اجسام چسبیده شده به سطح و زنگ زدگی را کامل از سطح پاک نمایید.

۲- هر گونه زنگ زدگی را با پرس یا سمباده از سطح تمیز کنید تا دیگر جسمی و یا جرمی اضافی روی سطح باقی نمانده باشد.

۳- همه پیچ مهره های اتصالی سطح فلزی را محکم کرده و در محلهایی که خرابی داشته که این خرابی باعث تجمع آب می شود را، به وسیله قطعات فلزی مرمت نمایید تا از تجمع آب بر سطوح فلزی جلوگیری شود.

۴- پس از اطمینان از تمیز بودن سطح و تعمیر قسمت های آسیب دیده درز ها و شکاف های عمیق را با فوم پلی یورتانی یا پلی اتیلنی درزگیری نمایید و به وسیله عایق سفید و الیاف مسطح نمایید.

۵- روی کل سطح پرایمر مخصوص لاتکس را اجرا کرده.

۶- پس از دو ساعت از گذشت مرحله ۵ عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده وسریعاٌ روی کل آن را با الیاف مخصوص بپوشانید.

تذکر: دقت شود که الیاف کاملا روی عایق چسبانده شود که این کار به دلیل خاصیت الیاف مانع از ایجاد حباب در سطح می شود.

۷- پس از گذشت چهار ساعت از اجرای مرحله ۶ عایق را به صورت ضخیم با لیسه و یا غلتک اجرا نمایید.

تذکر: پیشنهاد می شود در صورت لزوم از دو دست عایق سفید ضخیم استفاده شود.

روش اجرای عایق سفید روی سطوح چوبی

۱- محل های جدا شده را با میخ یا پرچ یا هر ابزار مناسب دیگر به سطح کار محکم کنید.

۲- محلهایی که آسیب دیدگی وسیعی دارد را با بتونه چوبی ترمیم و پر نمایید و سپس با ابزار مناسب با سطح هموار و یکنواخت نمایید.

۳- بوسیله جارو سطح را کاملا عاری از هرگونه غبار و براده یا هر چیز دیگری که مانع از اتصال مستقیم عایق با سطح چوبی می شود نمایید.

۴- برای شکاف های کوچک کافی است تا درز آنها را با عایق سفید پر نموده ولی برای شکاف های بزرگتر،علاوه بر پر کردن آنها با عایق سفید لازم است که با الیاف مسطح نمایید.

۵- روی کل سطح پرایمر مخصوص را اجرا کرده.

۶- پس از دو ساعت از گذشت مرحله ۵ عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده وسریعاُ روی کل آن را با الیاف مخصوص بپوشانید.

تذکر: دقت شود که الیاف کاملا روی عایق چسبانده شود که این کار به دلیل خاصیت الیاف مانع از ایجاد حباب در سطح می شود.

۷- پس از گذشت چهار ساعت از اجرای مرحله ۶ عایق را به صورت ضخیم با لیسه و یا غلتک اجرا کنید.

تذکر: پیشنهاد می شود در صورت لزوم از دو دست عایق سفید ضخیم استفاده شود.

روش اجرای عایق سفید روی سطوح بتنی و موزائیک و سیمانی

۱- ابتدا محل های اضافی و یا برآمدگی های سیمان یا بتن را با کاردک یا وسیله مناسب ازسطح جدا کنید تا سطح محل اجرا یکنواخت شود

۲- محل های گود شده یا فرورفته را با گروت یا سیمان پلیمری منعطف کاملاٌ پر و هم سطح نمایید و اجازه دهید تا سطح کاملا خشک شود.

تذکر:در صورت ترک خوردن سطح ترمیم شده پیشنهاد می شود مجدد یک لایه نازک روی محل را با گروت یا سیمان پلیمری پوشش دهید ولی دقت شود که کاملا همتراز سطح آماده عایق کاری شود.

تذکر: در صورت فرورفتگی های بیش از ۱.۵ سانتی متر پیشنهاد می شود در دو مرحله این عمل انجام شود تا مانع از ترک خوردن سطح ترمیم شده شود.

۳- محل اجرا را به خوبی با جارو تمیز کرده به گونه ای که عاری از هرگونه خاک و یا تکه های جدا شده از سیمان یا بتن وغیره ویا بقایای اضافی باشد.

۴- سطح بام را با مواد شوینده شستشو دهید و سپس آب را با فشار روی سطح گرفته تا سطح از مواد شوینده پاک شود (می شود برای این مرحله از واترجت یا دستگاه کارواش استفاده کرد)

۵- ترک ها و فرورفتگی های کوچک را با عایق سفید و بعد الیاف پر و همتراز نمایید.

۶- روی کل سطح پرایمر مخصوص را اجرا کرده.

۷- پس از دو ساعت از گذشت مرحله ۶ عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده وسریعاُ روی کل آن را با الیاف مخصوص بپوشانید.

تذکر: دقت شود که الیاف کاملا روی عایق چسبانده شود که این کار به دلیل خاصیت الیاف مانع از ایجاد حباب در سطح می شود.

۸- پس از گذشت چهار ساعت از اجرای مرحله ۷ عایق را به صورت ضخیم با لیسه و یا غلتک اجرا کنید و مابقی موارد ۹ الی ۱۱ فوق.مجتمع صنعتی حکیمیان با توجه به توان بالقوه خود در تولید انواع کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان، رنگهای صنعتی و دکوراتیو ساختمانی، عایق رطوبتی بام (سفید) و عایق رطوبتی استخر (آبی)، محافظ نمای ساختمان و جلا دهنده نما، چسب و گروت، کاهگل مصنوعی (پلیمری)، ورق سنگ انعطاف پذیر و … و از سویی اجرای آنها با قیمت مناسب و کیفیت برتر شروع به فعالیت گسترده در منطقه مرکزی ایران نموده است. شرکت صنعتی حکیمیان که با فلسفه “یک جایگزین واقعی” به صنعت وارد شده است. این شرکت یک دهه سابقه موفق خود را مرهون تجربه و تعهد به ابتکار و کیفیت می‌داند، این عوامل سبب اعتماد مشتری گردیده است. مجتمع صنعتی حکیمیان به صورت مستمر برای تولید محصولات ابتکاری، تکنیکهای مونتاژ، توسعه پلیمرها، محصولات و سیستم های پیوندی تلاش می‌کند تا پاسخگوی تمامی نیازهای متقاضیان خود باشد. هدف کلان این مجموعه تولید محصولات به روز دنیا می‌باشد و در هدف میان مدت خود توسعه و افزایش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازار است و هدف نهایی کسب سهم قابل ملاحظه در بازار کشورهای همجوار می‌باشد.