بررسی اثر عایق حرارتی و رطوبتی بر روی بام و کولر ساختمان

  
پوشش های جدید در دهه اخیر برای مصارف مختلف منجمله بعنوان عایق رطوبتی و حرارتی بسیار توسعه پیدا کرده است امروزه در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی به جای ایزوگام و مواد نفتی از شبه پلیمرها بعنوان جایگزینی مناسب استفاده می شود . در این عایق ها از دو ترکیب اصلی ، یکی رنگهای پایه اکلریلیک و دیگری پودرهای سرامیکی (در برخی از انواع عایقها اضافه شده است ) به منظور باز تابش نور خورشید استفاده شده است .
در گزارش حاضر به روش آزمون ، نتایج عملی استفاده از این مواد بر روی ۴ سطح مختلف مورد آزمایش قرارگرفته که عبارتند از ۱-سطح پشت بام که قبلاً ایزوگام شده بود ۲- بدنه کولر آبی ۳-یک سطح فلزی آهنی (مشابه کانال کولر) ۴- سنگ مرمرتراورتن . هدف از این آزمایش بررسی تأثیربکارگیری این نوع پوشش از نقطه نظر کاهش تأثیر اشعه خورشید و تلفات انرژی بوده، تا در صورت مفید بودن آن توصیه های لازم برای ترویج استفاده از این مواد انجام پذیرد .
روش آزمون :
در روش انتخابی برای آزمون این مواد ، شرایط اندازه گیری در دو حالت بررسی گردید که نتایج آن در جداول (۱) آورده شده است . حالت اول شرایط فعلی پشت بام و کولرمی باشد که در این حالت به دو روش اندازه گیری انجام شده است . ابتدا توسط دستگاه دماسنج مادون قرمز از بدنه کولر و همچنین سقف اندازه گیری دما صورت گرفته و سپس توسط دوربین مادون قرمز (ترموگراف) عکس های مربوطه برای نمایش گرادیان دمای کلیه سطوح گرفته شده و در گزارش پیوست آورده شده است . حالت دوم مربوط به زمانی است که سطح پشت بام و کور عایقکاری شده و اندازه گیری دمای آنها نیز صورت گرفته است .
علاوه بر اندازه گیری سطوح پشت بام و کولر دمای دو گزینه دیگر نیز که یکی صفحه ای فلزی (درپوش منبع انبساط ) و دیگری قطعه ای از یک سنگ تراورتن براق (سطح خارجی ساختمان) اندازه گیری شده و همچنین عکس های مادون قرمز سطوح یاد شده گرفته شده است که نتایج حاصل از کلیه اندازه گیریها به شرح ذیل میباشد.
۱-    دمای سنج پشت بام : همانطور که درگزارش پیوست آورده شده دمای سطح پشت بام در حدود ۶۹ -۶۲ (متوسط ۶۵) درجه سانتیگراد می باشد که پس از نصب عایق به حدود ۴۳-۳۶ ( متوسط ۳۹ ) درجه سانتیگراد رسیده است این اختلاف دما در سطح پوشیده از عایق نیز مربوط به عدم یکنواختی عایقکاری می باشد که در صورت پاشش توسط دستگاه و یکنواخت شدن آن دما به حدود ۳۶ درجه خواهد رسید . یعنی به طور متوسط حدود ۳۰ درجه کاهش دما در سطح مشاهده میگردد .
۲-    دمای سطح کولر آبی : در مرحله بعد اندازه گیریهای دمای کولر و کانال انتقال هوای سرد آن مشاهده می گردد . دراندازه گیری توسط دماسنج مادون قرمز دمای سقف کولر روشن در حدودو ۴۲ درجه سانتیگراد و دمای بدنه آن در حدود ۳۶ درجه می باشد . عکس های گرفته شده توسط دوربین ترموگراف نیز تقریباً همین دما را نشان می دهد اما دمای کانال کولر در حدود ۵۷-۵۱ درجه توسط دماسنج مادون قرمز و حدود ۵۱ درجه توسط دوربین ترموگراف اندازه گیری شده است.
پس از عایقکاری بدنه و کانال کول دماهای بدنه و سقف کولر توسط دماسنج مادون قرمز در حدود ۲۶ درجه و توسط دوربین ترموگراف نیز همین مقادیر را نشان می دهد. دمای کانال کولر نیز از ۵۱ درجه (متوسط ۴۶ درجه) به حدود ۲۵ درجه رسیده است که عکس های ترموگراف گرفته شده از کولر نیز گویای این مسئله بوده و محدود دمایی بدنه و کانال کولر را نشان می دهد. یعنی به طور متوسط ۱۰ درجه کاهش در بدنه و ۲۰ درجه کاهش در کانال هوای سرد مشاهده شده است.
۳-    دمای سطوح فلزی : عایقکاری سطوح فلزی نیز در این روش انجام شد . همانطور که مشاهده می شود عکس های ترموگراف به وضوح نشانگرکاهش دمای سطح می باشند . اختلاف دمای این سطوح نیز در حدود ۲۰ درجه می باشد که توسط دماسنج و همچنین دوربین ترموگراف ثبت شده است .
لازم به ذکر است به علت انتقال حرارت از قسمت گرم به سرد در فلز ، بخشی از افزایش دمای سطوح عایق شده مربوط به گرمای سطح و عایق نشده می باشد و در صورت عایقکاری کل سطح دمای کلی سطح کاهش خواهد داشت . کاربرد این مورد برای سطح کلیه کارخانجات و سقف های فلزی می باشد که به راحتی می توان با عایقکاری سطح پشت بام های فلزی قسمت اعظمی از بار سرمایش فصول گرم را کاهش داد .
۴-    سطح سنگ تراورتن : نمونه ای از سنگ تراورتن نیز برای آزمایش عایقکاری شد در این مورد نیز دمای سطح در حدود ۰C 45 قبل از عایقکاری و حدود ۳۷ درجه بعد از عایقکاری رسیده است که در حدود ۸ درجه کاهش دما را نشان می دهد.
جدول (۱) وضعیت دمای سطوح قبل و بعد از عایقکاری
ردیف    محل    دمای‌سطح‌قبل‌از عایقکاری (۰C)    دمای سطح بعد از عایقکاری (۰C)    اختلاف دما (۰c)    درصد کاهش دما
لازم به ذکر است برای محاسبه پتانسیل واقعی صرفه جویی لازم است یک ساختمان بطور کامل عایقکاری شده و ممیزی انرژی آن قبل و بعد از عایقکاری انجام پذیرد تا پتانسیل واقعی مشخص گردد ولی بی‌شک پتانسیل قابل توجهی برای کاهش مصرف انرژی با استفاده از این نوع عایقکاری در سطح کشور وجود دارد.
پس از انجام آزمایش محاسبات بار سرمایش و گرمایش ساختمان نیز با وضعیت جدید محاسبه شده و نتایج در جدول شماره (۲) آورده شده است. ضریب انتقال حرارت این مواد در حدود w/m 0k 034/0 می باشد. با لحاظ کردن این مقدار در ضریب انتقال حرارت کلی (U) در سقف مدار ضریب کلی انتقال حرارت از ۷۶/۰ به حدود w/m2   ۰k 743/0 خواهد رسید. لازم به ذکر است که ضخامت نصب شده و بهینه این عایقها در حدود ۱ میلیمتر می باشد و محاسبه این ضریب بر همین اساس بوده است.

ضریب کلی انتقال حرارت (U) از پشت بام در وضعیت فعلی w/m2   ۰k 76/0و بعد از عایقکاری با ضخامت ۱ میلیمتر به w/m2   ۰k 0.743 رسیده است همچنین ضریب کلی انتقال حرارت از دیواره ها w/m2   ۰k 1.56 در وضعیت فعلی w/m2   ۰k 1.49 پس از عایقکاری محاسبه و در نظر گرفته شده است.
توصیه ها و راهکارهای پیشنهادی:
باتوجه به مشخصات و اندازه گیریهای انجام شده و اثر بخشی این مواد برای کاربرد در بخشهای مختلف خانگی، صنعتی و حتی در برخی موارد برای بعضی وسایل خانگی منجمله کولرهای نصب شده و کارخانجات سازنده کولر استفاده از این مواد بسیار مؤثر و چشمگیر می باشد. لذا توصیه می گردد اقدامات لازم شامل آگاه سازی و ترویج استفاده از این محصول و همچنین راهکارهای حمایتی و تشویقی برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان این محصول صورت پذیرد.
پیشنهاد اول: اجرای حدود یکصد دستگاه کولر آبی در ۳ منطقه مختلف تهران و پرداخت ۷۰% هزینه اجرا توسط سابا و سپس تهیه پرسشنامه و نظرخواهی و تحلیل اطلاعات از طریق مصرف کنندگان خانگی
پیشنهاد دوم: پرداخت یارانه به کولر سازان برای جایگزینی این عایقها در بدنه کولرهای تولیدی به جای رنگهای پودری، که لازم است هر دو طرح بطور دقیق بررسی و اجرا گردد.مجتمع صنعتی حکیمیان با توجه به توان بالقوه خود در تولید انواع کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان، رنگهای صنعتی و دکوراتیو ساختمانی، عایق رطوبتی بام (سفید) و عایق رطوبتی استخر (آبی)، محافظ نمای ساختمان و جلا دهنده نما، چسب و گروت، کاهگل مصنوعی (پلیمری)، ورق سنگ انعطاف پذیر و … و از سویی اجرای آنها با قیمت مناسب و کیفیت برتر شروع به فعالیت گسترده در منطقه مرکزی ایران نموده است. شرکت صنعتی حکیمیان که با فلسفه “یک جایگزین واقعی” به صنعت وارد شده است. این شرکت یک دهه سابقه موفق خود را مرهون تجربه و تعهد به ابتکار و کیفیت می‌داند، این عوامل سبب اعتماد مشتری گردیده است. مجتمع صنعتی حکیمیان به صورت مستمر برای تولید محصولات ابتکاری، تکنیکهای مونتاژ، توسعه پلیمرها، محصولات و سیستم های پیوندی تلاش می‌کند تا پاسخگوی تمامی نیازهای متقاضیان خود باشد. هدف کلان این مجموعه تولید محصولات به روز دنیا می‌باشد و در هدف میان مدت خود توسعه و افزایش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازار است و هدف نهایی کسب سهم قابل ملاحظه در بازار کشورهای همجوار می‌باشد.