مقالات

المجمع حکیمیان الصناعی   Hakimian industrial complex   مجتمع صنعتی حکیمیان

کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان، رنگ صنعتی و ساختمانی، عایق رطوبتی، محافظ نما، چسب و گروت، کاهگل مصنوعی، ورق سنگ و ...

03535218349

09133739809

09122939909

اطلاعات فنی

کاتالوگ

Info@Epoxi.Info